Årsmöte & Medlemsprotokoll

2022

Protokoll årsmöte 2022 (.docx)

Protokoll Medlemsmöte 2022-10-19 (.docx)

Protokoll Medlemsmöte 2022-02-09 (.docx)

2021

Protokoll extra årsmöte 2021-11-06 (.docx)

Protokoll medlemsmöte 2021-11-06 (.docx)

Årsmötesprotokoll 2021 (.docx)

2020

Årsmötesprotokoll 2020 (.docx)

2019

Årsmötesprotokoll 2019 (.pdf) (.docx)

2018

Årsmötesprotokoll 2018 (pdf) (.docx)

2017

Årsmötesprotokoll 2017 (pdf) (.docx)

2016

Årsmötesprotokoll 2016 (pdf) (.docx)

2015

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf) (.doc)

Medlemsmöten

2021

2021 – Medlemsmöte (.docx)

2020

200220 – Medlemsmöte (.docx)

2019

190207 – Medlemsmöte (.pdf) (.docx)

190917 – Medlemsmöte (.pdf)

2018

180207 – Medlemsmöte (pdf) (.docx)

181011 – Medlemsmöte (.pdf) (.docx)

2017

171011 – Medlemsmöte (pdf) (.docx)

170215 – Medlemsmöte (pdf) (.docx)

2016

160217 – Medlemsmöte (pdf) (.doc)

160525 – Medlemsmöte (pdf) (.docx)

160921 – Medlemsmöte (pdf) (.docx)

2015

150219 – Medlemsmöte (pdf) (.doc)

150511 – Medlemsmöte (pdf) (.doc)

150917 – Medlemsmöte (pdf) (.doc)

151125 – Medlemsmöte (pdf) (.doc)