Start

FSDB Stockholm Gotland är en intresseförening av personer med dövblindhet. Föreningen är ansluten till riksförbundet FSDB.

Personer med dövblindhet i alla åldrar samt föräldrar till barn med dövblindhet är röstberättigade medlemmar och är de som fattar besluten inom vår förening. Stödjande medlemmar är också varmt välkomna i vår förening.

FSDB Stockholm Gotland ska arbeta för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet samt främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och övriga människor.

Föreningen har två huvudsakliga fokusområden. Det ena är att vara en samlingsplats för medlemmar för att utbyta erfarenheter, hitta nya kontakter, delta i olika aktiviteter inom olika områden såsom kultur, samhälle, studiebesök, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, social samvaro och mycket mer.

Det andra fokusområdet är att arbeta med intressepolitiska frågor för att på lång sikt uppnå våra övergripande mål som är full delaktighet, jämlikhet, självständighet och själv-bestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.