Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

» Information om personuppgiftsbehandling från FSDB

FSDB Stockholm Gotland behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Medlemskapet i föreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men föreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i FSDB Stockholm Gotland är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till externa tryckerier för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till dba@fsdb.org Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna FSDB Stockholm Gotlands medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på dba@fsdb.org och begära att vi stoppar utskicken.