Länkar

Förbund

Förbundet Sveriges Dövblinda
www.fsdb.org

Sveriges Dövas Riksförbund
http://www.sdr.org

Hörselskadades Riksförbund
www.hrf.se

Synskadades Riksförbund
http://www.srf.nu

FSDB:s sektioner

Dövblind Ungdom
http://www.dbu.nu/dbu.html

Familjesektionen
http://www.dbu.nu/familjesektionen.html

Föräldrarådet
http://www.dbu.nu/foraldraradet.html[/su_column]

Regionala föreningar

FSDB Nord
http://www.fsdb.org/fsdbnord.html

FSDB Västerbotten
http://www.fsdb.org/fsdbvasterbotten.html

FSDB Mitt
http://www.fsdb.org/fsdbmitt.html

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
http://www.fsdb.org/fsdbuppsala.html

FSDB Dalarna
http://www.fsdb.org/fsdbdalarna.html

FSDB Mälardalen
http://www.fsdb.org/fsdbmaelardalen.html

FSDB Örebro-Värmland
http://www.fsdb.org/fsdborebro.html

FSDB Öst
http://www.fsdb.org/fsdbost.html

FSDB Jönköping
http://www.fsdb.org/fsdbjonkoping.html

FSDB Väst
http://www.fsdb.org/fsdbvast.html

FSDB Skåne
http://www.fsdb.org/fsdbskane.html

 

Kunskapscenter

Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor
http://nkcdb.se

 

Föreningar i Stockholms län

Stockholms Dövas Förening
www.stockholmsdf.se

Hörselskadades distrikt i Stockholms län
https://hrf.se/stockholmslan/

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län
http://www.srfstockholmgotland.se

IK Hephata
www.hephata.se

 

Habilitering/rehabilitering

Vårdguiden
www.1177.se

Hjälpmedelsguiden
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/

Dövblindteamet
http://habilitering.se/dovblindteamet-0

Hörselhabilitering Vuxna Rosenlund
http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/horsel-och-balans/horselrehabilitering-vuxna-rosenlunds-sjukhus/

Hörselhabilitering Barn och Unga Rosenlund
http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/horsel-och-balans/horselhabilitering-barn-och-ungdom-rosenlunds-sjukhus/

Alternativ Telefoni
https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-trauma-och-reparativ-medicin/oron-nasa-halshorsel-och-balans/horselrehabilitering-vuxna-rosenlunds-sjukhus/alternativ-telefoni/

Syncentralen
http://www.sodexohjs.se/syncentralen/

S:t Eriks ögonsjukhus
http://www.sankterik.se/sv/

Hörapparatservice Rosenlund
https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-trauma-och-reparativ-medicin/oron-nasa-halshorsel-och-balans/horselrehabilitering-vuxna-rosenlunds-sjukhus/horapparatservice/

Färdtjänsten i Stockholms län
http://www.fardtjansten.sll.se

 

Folkhögskolor/konferensplatser

Mullsjö folkhögskola
https://mullsjofolkhogskola.nu

Västanviks folkhögskola
http://www.vastanviksfhs.se

Sundsgårdens folkhögskola
http://sundsgarden.se/pages/hem

Almåsa
www.almasa.se


Skolor

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se

Manillaskolan
www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/manillaskolan/

Alviksskolan
www.alviksskolan.stockholm.se/