Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Länk till verksamhetsberättelsen 2018 (.doc)

Verksamhetsberättelse 2017

Länk till verksamhetsberättelsen 2017 (.doc)

Verksamhetsberättelse 2016

Länk till verksamhetsberättelsen 2016 (.doc) (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen för den ideella föreningen FSDB Stockholms och Gotlands län

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

2015-01-01 – 2015-12-31.

Länk till verksamhetsberättelsen (.doc) (pdf)