Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Länk till verksamhetsberättelsen 2016 (.doc) (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen för den ideella föreningen FSDB Stockholms och Gotlands län

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

2015-01-01 – 2015-12-31.

Länk till verksamhetsberättelsen (.doc) (pdf)