Styrelsen

Ordförande


Anita Örum

Vice Ordförande


Jane Eriksen

Ledamöter


Anette Rosing

Rolf Eriksson

Peter Falkegård

Styrelsen nås på e post fsdb.stockholmgotland@fsdb.org
Ordförande Anita Örum nås på mobilnummer 0701499926