Styrelsen

Ordförande


Peter Falkegård

Vice Ordförande


Alex Boije

Ledamöter


Rolf Eriksson

Lickan Qviberg


Gunnar Sandström

Styrelsen nås på e post fsdb.stockholmgotland@fsdb.org